top of page

 

  •  CONFERINŢA DE CONSTITUIRE – 9 mai 2007

 

        Filiala euroregională Sud / Vest Oltenia, a Uniunii Arhitecţilor din România, s-a înfiinţat pe data de 9 mai 2007, de ziua Europei !

        Conferinţa de constituire a avut loc în CASA ARHITECTULUI din Craiova, str. M.Kogălniceanu, nr. 13, având ca invitat pe domnul profesor doctor arhitect Peter DERER, preşedintele U.A.R., care, în alocuţiunea sa a spus ( extras din procesul verbal ): „ ...... eu am venit aici pentru d.stră ( arh. Pavel POPESCU- vicepreşedintele U.A.R. ), ...........UAR are în Statut 2 obiective principale: proiectele culturale şi cele sociale ....... la proiectele culturale ne-am orientat pentru monumente şi patrimoniu cultural. Nu mai putem rămâne o structură care să funcţioneze numai la centru........descentralizarea UAR să fie stimulată la nivel de regiune de dezvoltare. Fiecare filială va primi 80 % din taxa de timbru încasată. În Oltenia sunt mai multe posibilităţi de înfiinţare a filialei întrucât avem şi casă. Aici e un grad de coeziune mai mare decât la alte regiuni şi pentrucă aici este un Pavel POPESCU energic şi doritor să facă ceva pentru arhitecţi. Eu vreau să mă retrag pentrucă mă zbat singur. Domnul Popescu este la fel ca şi mine. Se zbate singur dar văd că nu cedează. Trebuie să dăm un avânt constituirii filialelor euroregionale. „ ... doar că de la acea dată nu s-a mai înfiinţat nicio filială regională în România !!!!!

        Conferinţa euroregională a ales structurile de conducere:

  •    preşedinte ........................................arh. Pavel POPESCU

  •    senat:

                   - arh. Mariana TRIF ......................preş. fil.jud. Dolj

                   - arh. Severică MITRACHE ..........preş. fil.jud. Olt

                   - arh. Liviu BUZEC .......................preş. fil.jud. Mehedinţi

                   - arh. Iosif DRAGOTĂ ...................preş. fil.jud. Gorj

                   - arh. .............................................preş. fil.jud. Vâlcea

                   - arh. Viorel VOIA ..........................membru

                   - arh. Daniela BUDU ....................membru

                   - arh. Radu BRÂNDUŞOIU ..........membru

  •  Colegiul Director:

                   - arh. Pavel POPESCU ................preşedinte

                   - arh. Viorel VOIA .........................vicepreşedinte

                   - arh. Radu BRÂNDUŞOIU...........secretar

                   - arh. Daniela BUDU ....................trezorier

 

 

  •   CONFERINŢA a 2 – a a filialei euroregionale Sud – Vest Oltenia – 12 aprilie 2012 – casa UNIVERSITARILOR – clădire monument istoric „ CASA ROMANESCU ”

Conferinţa euroregională a ales structurile de conducere:

  •    preşedinte ...............................................arh. Pavel POPESCU

  •    senat:

                   - arh. Mariana TRIF .....................preş. fil.jud. Dolj

                   - arh. Liviu BUZEC .......................preş. fil.jud. Mehedinţi

                   - c.arh. Ion TEODORESCU..........preş. fil.jud. Gorj

                   - arh. ............................................preş. fil.jud. Vâlcea

                   - arh. Viorel Adrian MAHU ...........preş. fil.jud. Argeş

                   - arh. Gabriela ANTON ................preş. fil.jud. Olt

                   - arh. Virginia Stătescu.................membru

  •  Colegiul Director:

                   - arh. Pavel POPESCU ................preşedinte

                   - arh. Mariana TRIF......................vicepreşedinte

                   - arh. Virginia Stătescu..................trezorier

  •  Comisia de Cenzori:

                   - arh. Radu MITRICĂ ...................preşedinte

                   - arh. Elana MORARI....................membru

                   - c.arh. Sevastian ALBU...............membru

 

  •   CONFERINŢA a 3 – a a filialei euroregionale Sud – Vest Oltenia – 12 aprilie 2016 – 

bottom of page